• 2109353834 - 6972306568
 • info@kostaskoutras.gr

  Κοινωνικό μέρισμα – Η απόφαση με τις λεπτομέρειες για την χορήγησή του

  Kostas Koutras > Νέα
  December 6, 2018

  Κοινωνικό μέρισμα – Η απόφαση με τις λεπτομέρειες για την χορήγησή του

  Άρθρο 1 Ορισμοί
  Ωφελούμενη μονάδα: το νοικοκυριό, απαρτιζόμενο από όλα τα εν ζωή κατά την υποβολή της αίτησης άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων ατόμων, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017. Στην ωφελούμενη μονάδα εντάσσονται υποχρεωτικά και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. Τα άτομα που έχουν δηλώσει ότι φιλοξενούνται από φυσικά πρόσωπα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017, δεν έχουν ίδιο δικαίωμα στην καταβολή κοινωνικού μερίσματος και προσμετρώνται υποχρεωτικά στη φιλοξενούσα μονάδα.

  Ίδιο δικαίωμα στην καταβολή κοινωνικού μερίσματος έχουν επίσης όσοι διαβιούν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.
  Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο που υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό της ωφελούμενης μονάδας, η οποία έχει κριθεί και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Κατ’ εξαίρεση στα νοικοκυριά, στα οποία όλα τα μέλη φιλοξενούνται από ανήλικο άτομο, δικαιούχος καθίσταται αυτόματα ο πρώτος ενήλικος φιλοξενούμενος.

  Ανήλικα μέλη: τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας έως 18 ετών.

  Συνολικό εισόδημα ωφελούμενης μονάδας: το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσηςπρο φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλισηόλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017. Στο συνολικό εισόδημα της ωφελούμενης μονάδας συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των επιδομάτων και των κάθε μορφής χρηματικών μεταβιβάσεων, καθώς και το σύνολο των εισοδημάτων που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.
  Ειδικά για όσους έχουν συμπληρώσει στις 30.11.2018 τουλάχιστον έξι (6) μήνες συνεχόμενης ανεργίας εντός του τρέχοντος έτους (2018), όπως αυτό προκύπτει από τα Μητρώα ανέργων του Οργανισμού Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), του NAT και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 από μισθωτή εργασία έως το ύψος των
  9.1 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό των 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μήνα ανεργίας πέραν των έξι (6) μηνών εντός του έτους 2018. Στον όρο μισθωτή εργασία περιλαμβάνονται επιπλέον και τα εισοδήματα της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως καταγράφονται στους κωδικούς 307-308 του εντύπου Ε1, το άθροισμα καθαρών ποσών από παροχή εργασίας με εργόσημο, όπως καταγράφονται στους κωδικούς 309-310 του εντύπου Ε1, καθώς και τα εισοδήματα από οικοδομικά ένσημα, αυτασφάλιση κ.λπ., όπως καταγράφονται στους κωδικούς 311-312 του εντύπου Ε1.
  Κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας: το άθροισμα της στάθμισης που προκύπτει ανάλογα με τη σύνθεση της ωφελούμενης μονάδας και τον αριθμό των μελών της, δίνοντας στάθμιση 1 μονάδα στον πρώτο ενήλικα, 0,5 σε κάθε επιπλέον ενήλικα και 0,25 στα ανήλικα μέλη. Προκειμένου για ωφελούμενη μονάδα με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (κωδικοί εντύπου Ε1: 001, 002, 005, 006 905, 906, 913 και 914), η κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδος προσαυξάνεται κατά 0,5 για κάθε ανάπηρο μέλος. Το μέγιστο της κλίμακας ισοδυναμίας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 3.

  Προκειμένου για μονογονεϊκά νοικοκυριά που λαμβάνουν το επίδομα παιδιού η κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας προσαυξάνεται κατά 0,25.
  Ισοδύναμο εισόδημα ωφελούμενης μονάδας: το εισόδημα που προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας με την αντίστοιχη κλίμακα ισοδυναμίας και το οποίο καθορίζει την επιλεξιμότητά της και το ύψος του κοινωνικού μερίσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.
  Ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης: το εφάπαξ ποσό των 400 ευρώ για την 1η κατηγορία δικαιούχων, των 300 ευρώ για τη 2η κατηγορία δικαιούχων και των 200 ευρώ για την 3η κατηγορία δικαιούχων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, πολλαπλασιαζόμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας της ωφελούμενης μονάδας (βλ. Παράρτημα Α).

  Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017: Οι εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως 31.10.2018.

  Άρθρο 2
  Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

  Η ωφελούμενη μονάδα δικαιούται το κοινωνικό μέρισμα εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής, καθώς και τα λοιπά κριτήρια της παρ. 3:

  1. Εισοδηματικά κριτήρια
  Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, το ισοδύναμο εισόδημα της ωφελούμενης μονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ. Η ωφελούμενη μονάδα εντάσσεται στην 1η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναμο εισόδημά της δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ, στη 2η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναμο εισόδημά της δεν υπερβαίνει το ποσό των 7.000 ευρώ και στην 3η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναμο εισόδημά της δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ (βλ. Παράρτημα Α).
  2. Περιουσιακά κριτήρια α. Ακίνητη περιουσία:
  Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31.10.2018 πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 125.000 ευρώ για μονομελή ωφελούμενη μονάδα, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 185.000 ευρώ.

  β. Κινητή περιουσία:
  Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για μονομελή ωφελούμενη μονάδα, πολλαπλασιαζόμενο με την αντίστοιχη κλίμακα ισοδυναμίας της ωφελούμενης μονάδας ανάλογα με τη σύνθεση αυτής.
  Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2017, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

  Ετήσιος τόκος = 9.000*κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2017/100.

  γ. Περιουσιακά τεκμήρια:
  Εξαιρούνται από τη χορήγηση και δεν κρίνονται δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017:
  εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.
  δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, όπως αυτές προσδιορίζονται στους κωδικούς 731, 732 του εντύπου Ε1.
  δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, όπως αυτές προσδιορίζονται στον κωδικό 769 του εντύπου Ε1.
  δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό,όπως αυτές προσδιορίζονται στον κωδικό 770 του εντύπου

  Ε1. Επιπλέον, εξαιρούνται από τη χορήγηση και δεν κρίνονται δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα,
  καθώς και ο/η σύζυγος αυτών.

  3. Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια (ασφάλισης, υποβολής φορολογικής δήλωσης κ.λπ.).

  Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία πενταετία.

  Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα μέχρι και 31.10.2018, όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ είτε να είναι συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος ή εκ μεταβιβάσεως είτε να λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

  Το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα μέχρι 31.10.2018 δεν ισχύει για τις εξής περιπτώσεις: α) για δικαιούχους 67 ετών και άνω, β) για νοικοκυριά στα οποία ο δικαιούχος ή ο συνυπόχρεος, εφόσον υπάρχει, είναι πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, γ) για μονογονεϊκά νοικοκυριά στα οποία ένα τουλάχιστον μέλος είναι πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (κωδικοί εντύπου Ε1: 001, 002, 005, 006, 905, 906, 913 και 914).

  Ο δικαιούχος του μερίσματος πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, καθώς και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού εφόσον έχουν υποχρέωση.

  Άρθρο 3
  Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

  Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποτελείται από τα κάτωθι στάδια:

  1. Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα δηλούμενα στοιχεία και συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε., υποβάλλεται από τον/ την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος (www.koinonikomerisma.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
  Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η οίκοθεν καταβολή του κοινωνικού μερίσματος σε δικαιούχους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
  α) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι είτε συνταξιούχος είτε λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016. β) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι ηλικίας εβδομήντα
  (70) ετών και άνω.
  γ) Δεν υπάρχουν στην ωφελούμενη μονάδα εξαρτώμενα μέλη ούτε φιλοξενούμενοι.
  δ) Έχει δηλωθεί κύρια κατοικία (πίνακας αριθμ. 5 στο έντυπο Ε1) και όχι φιλοξενία σε άλλο φυσικό πρόσωπο. ε) Είναι ενημερωμένο το πεδίο του Α.Φ.Μ. στη βάση του Α.Μ.Κ.Α. για τον υπόχρεο και συνυπόχρεο εφόσον
  υπάρχει.

  2. Σε περίπτωση ωφελούμενης μονάδας που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών της ωφελούμενης μονάδας. Κατά την επεξεργασία της αίτησης, θα ζητηθεί η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους TAXISnet για τη λήψη από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. των στοιχείων τους που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. Η συναίνεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή της. Επίσης, στα νοικοκυριά, στα οποία όλα τα μέλη φιλοξενούνται από ανήλικο, η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον πρώτο ενήλικο φιλοξενούμενο.

  3. Όλα τα δεδομένα των μελών της ωφελούμενης μονάδας που αφορούν σε στοιχεία ταυτοποίησης, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία εγγραφής στον ΕΦΚΑ και στοιχεία ανεργίας, τα οποία είναι κατά περίπτωση αναγκαία και πρόσφορα για τον έλεγχο πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 2 της παρούσας, προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις ιδίως με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, του ΕΦΚΑ, της ΕΑΠ και του ΟΑΕΔ, προσυμπληρώνονται αυτόματα και συγκεντρώνονται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
  Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού ΙΒΑΝ. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού, ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι αποκλειστικά δικαιούχος ή συνδικαιούχος στον δηλωμένο αριθμό λογαριασμού, δεν κρίνεται δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος και δεν πραγματοποιείται η σχετική πληρωμή, ακόμα και αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησής του. Σε περίπτωση που κάποιος ΙΒΑΝ δεν είναι ενεργός, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πίστωση του λογαριασμού, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικά δικαιούχος ή συνδικαιούχος, θα πρέπει αυτός να μεταβεί στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα και να διευθετήσει το εν λόγω ζήτημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Εάν ο ίδιος ΙΒΑΝ εμφανίζεται δηλωμένος τρεις ή περισσότερες φορές για διαφορετικούς αιτούντες, τότε
  η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα.
  4. Κατά την επεξεργασία της αίτησης, ο αιτών δύναται να αλλάξει τη σύνθεση της ωφελούμενης μονάδας, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017, με την προσθήκη τέκνου που έχει γεννηθεί μετά την 31.12.2017, εισάγοντας τον Α.Μ.Κ.Α. του.
  5. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων μεταξύ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ο αιτών ή τα μέλη του νοικοκυριού (ανάλογα με το μέλος στου οποίου τα στοιχεία υπάρχει ασυμφωνία) θα πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να αιτηθεί την αλλαγή στοιχείων του ΑΜΚΑ του στα ΚΕΠ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.
  6. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία των στοιχείων ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης, όπως αυτά προκύπτουν από το Μητρώο του ΕΦΚΑ, ο αιτών θα πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αίτησης να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του στον ΕΦΚΑ.
  7. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα για την έγκριση ή την απόρριψή της, καθώς και για το ύψος της παροχής.
  8. Η αίτηση δύναται να ακυρωθεί από τον αιτούντα εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ανεξάρτητα του αν έχει υποβληθεί οριστικά ή όχικαι να υποβληθεί νέα.
  9. Άτομα που έχουν δηλώσει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017 ότι φιλοξενούνται από φυσικά πρόσωπα, δεν είναι χωριστά δικαιούχοι κοινωνικού μερίσματος.

  Άρθρο 4
  Χρόνος υποβολής αιτήσεων και πληρωμών

  1. Για τη μηχανογραφική διαδικασία χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος ορίζεται ως αρμόδιος φορέας η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

  2. Η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος γίνεται εφάπαξ με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. συντάσσει αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό κοινωνικού μερίσματος που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό κοινωνικού μερίσματος, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Οικονομικών.

  3. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών» με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης

  Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
  4. Για την πληρωμή του κοινωνικού μερίσματος, η ειδική εντολή πληρωμής της προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

  5. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
  β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
  i) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ.
  ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παραγράφου 3.
  iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού 200.
  6. Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

  Άρθρο 5
  Αχρεωστήτως καταβληθέντα Αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

  1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

  2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

  3. Είναι δυνατή η για οποιονδήποτε λόγο οικειοθελής επιστροφή από τον λαβόντα του πιστωθέντος στον τραπεζικό του λογαριασμό ποσού κοινωνικού μερίσματος, με την κατάθεσή του στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος [No 200211 (GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211)]. Ως αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται «επιστροφή κοινωνικού μερίσματος».

  4. Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου είναι επίσης δυνατή η επιστροφή ποσών που πιστώθηκαν κατά τη διαδικασία διανομής κοινωνικού μερίσματος έτους 2017.

   

    Κοινωνικό Μέρισμα 2018
   

  Σύνθεση Νοικοκυριού

  Κλίμακα ισοδυναμίας  

  Εισοδηματικά όρια

  Ύψος παροχής(ευρώ)
  Ένας ενήλικας  

  1

  [0-5000] 400
  (5000-7000] 300
  (7000-9000] 200
  Δύο ενήλικες ή μονογονεϊκή με ένα ανήλικο τέκνο  

  1.5

  [0-7500] 600
  (7500-10500] 450
  (10500-13500] 300
  Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο ήμονογονεϊκή με δύο ανή-  

  1.75

  [0-8750] 700
  λικα τέκνα (8750-12250] 525
  (12250-15750] 350
  Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μο-  

  2

  [0-10000] 800
  νογονεϊκή με τρία ανήλικα (10000-14000] 600
  (14000-18000] 400
  Τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο ή δύο ενήλικα και τρία  

  2.25

  [0-11250] 900
  ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή με τέσσερα ανήλικα (11250-15750] 675
  (15750-20250] 450
  Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα  

  2.5

  [0-12500] 1000
  μέλη ή μονογονεϊκή με πέντε ανήλικα (12500-17500] 750
  (17500-22500] 500
  Τέσσερα ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο ή δύο ενήλικα και πέντε  

  2.75

  [0-13750] 1100
  ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή με έξι ανήλικα (13750-19250] 825
  (19250-24750] 550
  Πέντε ενήλικα μέλη (και άνω) ή δύο ενήλικα και έξι ανήλικα  

  3

  [0-15000] 1200
  μέλη (και άνω) ή μονογονεϊκή με επτά ανήλικα (και άνω) (15000-21000] 900
  (21000-27000] 600
  Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/st/43063.html

  CATEGORY : Νέα
  October 16, 2018

  Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2018 Μη Μισθωτών

  Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Σεπτεμβρίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.

  Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.

  Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/42384

  CATEGORY : Νέα
  August 24, 2018

  Καλό Καλοκαίρι

  Το γραφείο θα επαναλειτουργήσει στο κανονικό του ωράριο από τη Δευτέρα 03/09/2018,

  Καλό Καλοκαίρι.

  CATEGORY : Νέα
  August 24, 2018

  Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Χρόνος και τρόπος πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων

  Με την ΠΟΛ.1158/2018 καθορίζονται τα Πιστωτικά Ιδρύματα (εφεξής Π.Ι.) και οι όροι συμμετοχής τους στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που προκύπτει κατά την εκκαθάριση από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της αρχικής δήλωσης εκάστου έτους καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

  Άρθρο 1
  Καθορισμός Πιστωτικών Ιδρυμάτων

  Στην διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων συμμετέχουν τα κάτωθι Πιστωτικά Ιδρύματα:
  1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

  2. ALPHA BANK,
  3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
  4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
  5. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS,
  6. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ,
  7. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ,
  8. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ,
  9. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ,
  10. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,
  11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ,
  12. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,
  13. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
  14. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ.

  Άρθρο 2
  Προϋποθέσεις και Διαδικασία

  1. Ο δικαιούχος επιστροφής δηλώνει το Π.Ι. και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του, σε μορφή ΙΒΑΝ, σε πίστωση του οποίου επιθυμεί να μεταφερθεί το επιστρεφόμενο ποσό του φόρου. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό δύναται το ποσό να επιστραφεί, μέσω άτοκου μεταβατικού λογαριασμού, από τα Π.Ι. όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
  2. Για τις αρχικές δηλώσεις τρέχοντος έτους φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που εκκαθαρίζονται κεντρικά και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό, η Δ.ΗΛΕ.Δ. συντάσσει καταστάσεις των δικαιούχων επιστροφής, με τα προς επιστροφή ποσά, ανά Π.Ι. και εν συνεχεία, αποστέλλει, μηνιαίως, ανακεφαλαιωτική κατάσταση των δικαιούχων προσώπων στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, για τη διενέργεια της πληρωμής.
  3. Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων γίνεται με ειδική εντολή του εξουσιοδοτουμένου, δια της παρούσας, προϊστάμενου της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
  4. Η ανακεφαλαιωτική κατάσταση που δημιουργεί η Δ.ΗΛΕ.Δ. με ενσωματωμένη την ειδική εντολή, αποστέλλεται, από την Δ/νση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά του συνολικού ποσού, σε πίστωση των λογαριασμών των Π.Ι., με χρέωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών».
  5. Παράλληλα η Δ.ΗΛΕ.Δ. αποστέλλει προς τα Π.Ι., κρυπτογραφημένα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, για την πίστωση των προς επιστροφή ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων ή την μεταφορά αυτών σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό, γνωστοποιώντας σε αυτά την ειδική εντολή, τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων επιστροφής φόρου, το συνολικό πόσο του επιστρεφόμενου φόρου και την ημερομηνία πίστωσης των λογαριασμών, κατά περίπτωση.

  Άρθρο 3
  Τρόπος ανταλλαγής αρχείων

  1. Για την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας δημιουργούνται, με χρήση του δημόσιου κλειδιού που έχει δοθεί στην Δ.ΗΛΕ.Δ. από το Π.Ι., δύο (2) κρυπτογραφημένα αρχεία, ανά Π.Ι., ένα με ονομασία «ΧΧ.Όνομα τράπεζας_ LOG» με τους δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και ένα με ονομασία «ΧΧ.Όνομα τράπεζας_AFM», στη περίπτωση που η επιστροφή διενεργείται μέσω άτοκου μεταβατικού λογαριασμού, όπου ΧΧ είναι ο αριθμός Αποστολής με τιμές (01,02,03, … 20).
  2. Τα αρχεία αυτά τοποθετούνται σε secure FTP Server της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης.
  3. Μετά την παραλαβή των κρυπτογραφημένων αρχείων, το Π.Ι. τα αποκρυπτογραφεί και ελέγχει i) εάν ο δηλωθείς τραπεζικός λογαριασμός είναι ορθός και ii) εάν τα στοιχεία του δικαιούχου (κύριου ή συνδικαιούχου) του τραπεζικού λογαριασμού ταυτίζονται με τα στοιχεία του δικαιούχου της επιστροφής, όπως αυτά αποτυπώνονται στο κρυπτογραφημένο αρχείο που έχει αποσταλεί από τη Δ.ΗΛΕ.Δ.

  Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, το επιστρεφόμενο ποσό μεταφέρεται σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και το Π.Ι. δημιουργεί ένα νέο κρυπτογραφημένο αρχείο μετάπτωσης (με χρήση του δημόσιου κλειδιού που έχει λάβει) με ονομασία «ΧΧ.Όνομα τράπεζας_ΜΕΤ», το οποίο περιέχει την σχετική πληροφόρηση για τις απορρίψεις και το τοποθετεί στον secure FTP Server, ενημερώνοντας σχετικά τη Δ.ΗΛΕ.Δ. εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των αρχείων. Εφόσον δεν υπάρχουν λογαριασμοί για μετάπτωση το αρχείο «ΧΧ.Όνομα τράπεζας_ΜΕΤ» περιέχει μόνο μια εγγραφή με τύπο εγγραφής 3 (trailer), τον κωδικό τράπεζας και μηδενικά.

  4. Προϋποθέσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω είναι:

  α) Το Π.Ι. να έχει πρόσβαση στον secure FTP Server, σύμφωνα με την με αριθμό ΠΟΛ 1033/28-01-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/ 26-07-2013)».
  β) Το Π.Ι. να έχει αποκτήσει το δημόσιο κλειδί.

  5. Τα κρυπτογραφημένα αρχεία περιέχουν τα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

  Άρθρο 4
  Υποχρεώσεις Π.Ι.

  1. Την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή των αρχείων τα Π.Ι. πιστώνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων με τα αναγραφόμενα, στο με ονομασία «ΧΧ.Όνομα τράπεζας_LOG» αρχείο, ποσά και τη δέκατη εργάσιμη ημέρα θέτουν στην διάθεση των δικαιούχων, μέσω ατόκων μεταβατικών λογαριασμών, τα ποσά που δικαιούνται σύμφωνα με τα με ονομασία «ΧΧ. Όνομα τράπεζας_AFM» και «ΧΧ.Όνομα τράπεζας_ΜΕΤ», αρχεία.

  2. Τα Π.Ι. που μετέχουν στη διαδικασία της επιστροφής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων αποστέλλουν στην Δ.ΗΛΕ.Δ. πίνακα των Υποκαταστημάτων τους με τα στοιχεία της διεύθυνσής τους (οδό, αριθμό, ταχ. κώδικας, επωνυμία) και τον κωδικό τους αριθμό.

  3. Στις περιπτώσεις που η επιστροφή διενεργείται μέσω ατόκου μεταβατικού λογαριασμού, απαιτείται η προσκόμιση από τον δικαιούχο ή από το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο, των ακόλουθων κατά περίπτωση δικαιολογητικών:
  α) της ενσωματωμένης, στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, ειδοποίησης επιστροφής φόρου εισοδήματος η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παραστατικό ταμείου του Π.Ι.,
  β) του δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου πιστοποιείται η ταυτότητά του και
  γ) της εξουσιοδότησης ή του συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, εφόσον πρόκειται για εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

  Άρθρο 5
  Επιστροφή ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο

  1. Τα ποσά που τηρούνται στα Π.Ι. σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό, με βάση τον Α.Φ.Μ. και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι και την 20ή Δεκεμβρίου εκάστου έτους, επιστρέφονται στο Δημόσιο σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» και με VALEUR 21η Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια τα Π.Ι. αποστέλλουν στην Δ.ΗΛΕ.Δ.
  α) Ηλεκτρονικό αρχείο των δικαιούχων ανεξόφλητων επιστροφών έτους, με τα μη πληρωθέντα ποσά ανά δικαιούχο, το σύνολο των οποίων συμφωνεί με την εντολή του κάθε Π.Ι., προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την πίστωση του λογ/σμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών».
  β) Ηλεκτρονικό αρχείο των δικαιούχων εξοφλημένων επιστροφών έτους, με τα πληρωθέντα ποσά ανά δικαιούχο το οποίο περιέχει το Υποκατάστημα του Π.Ι. και την ημερομηνία πληρωμής.
  Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται και οι δικαιούχοι που κατά την διάρκεια του έτους έγινε αντιλογισμός του ποσού επιστροφής τους.
  Τα ανωτέρω αρχεία περιέχουν τα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

  2. Το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση λάθους, να ζητά από τα Π.Ι. με αιτιολογημένη εντολή του: α) Την επιστροφή χρηματικών ποσών που έχουν μεταφερθεί σε άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς, εφόσον τα σχετικά ποσά δεν έχουν αναληφθεί από τους δικαιούχους μέχρι και την 20ή Δεκεμβρίου εκάστου έτους. β) Την επιστροφή, με αντιλογισμό και με την συναίνεση των Π.Ι., του ποσού του επιστρεφόμενου φόρου, της ιδίας χρήσης, από τον λογαριασμό κατάθεσης του δικαιούχου, στο λογαριασμό του δημοσίου. Προϋπόθεση για την επιστροφή αυτή είναι η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου κατά την εκτέλεση της εντολής αντιλογισμού από το Π.Ι. Η επιστροφή πραγματοποιείται οίκοθεν από τα Π.Ι., μετά από FAX ή e-mail της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε., σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα Π.Ι. απαντούν με FAX ή email, αμελλητί, αν πραγματοποιήθηκε ή όχι η επιστροφή του ποσού στο δημόσιο. Σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου, τα Π.Ι. δίνουν στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε. τα στοιχεία του δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού που έχει γίνει η κατάθεση (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αρ. δελτίου αστ. ταυτότητας, αρ. διαβατηρίου κ.λπ.), προκειμένου να δώσει εντολή στην Δ.Ο.Υ. φορολογίας του, να προβεί σε καταλογισμό των ποσών που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα.

  Άρθρο 6

  Από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 1114200/8853/0016/27.12.2006 (ΦΕΚ 1945 Β΄) απόφαση.

  Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/41806

  CATEGORY : Νέα
  April 2, 2018

  Δυνατότητα στους λογιστές για τη σύσταση εταιριών μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης (Υ.Μ.Σ.)

  Σε αναφορά του Βουλευτή Ι. Νικολόπουλου σχετικά με την υπηρεσία μιας στάσης και τους λογιστές απάντησε το Υπ.Ανάπτυξης.

  Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής κατέθεσε σχετικό έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων Ελεύθερων επαγγελματιών το οποίο ζητά από τον υπουργό, αλλά και από τους βουλευτές του κοινοβουλίου να δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους λογιστές, να συστήνουν εταιρείες και κάθε είδους επιχείρηση από τα γραφεία τους. Στο έγγραφό της η ομοσπονδία τονίζει επίσης ότι η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να δοθεί τώρα που επίκειται η υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των κατηγοριών Υ.Μ.Σ. καθώς και οι προϋποθέσεις των εταιρικών μορφών.

  Το υπουργείο ανάπτυξης αναφέρει σε σχετικό έγγραφό του:

  Επί των θεμάτων που θίγονται στη σχετική αναφορά, και συγκεκριμένα επί της απαίτησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών να συμπεριληφθούν τα μέλη της (λογιστές) στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

  Η σύσταση εταιρειών είναι μία διαδικασία με σοβαρότατες έννομες συνέπειες οι οποίες φτάνουν μέχρι ακυρότητας της νέας εταιρείας.
  Για το λόγο αυτό ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης μπορούν να λειτουργήσουν είτε δημόσιοι λειτουργοί (οι συμβολαιογράφοι) είτε δημόσιες υπηρεσίες (υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων της χώρας). 

  Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανατεθεί η διαδικασία αυτή σε ιδιώτες όπως προτείνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών. Ωστόσο το νομοθετικό πλαίσιο των Υ.Μ.Σ. δεν απαγορεύει στους επαγγελματίες λογιστές να αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν για λογαριασμό των πελατών τους τη διαδικασία σύστασης ενώπιον των Υ.Μ.Σ.

  Συγκεκριμένα:

  Τόσο το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 3853/2010 και Κ.Υ.Α. Κ-802/2010) όσο και το σημερινό, επιτρέπουν την κατάθεση της αίτησης για σύσταση εταιρείας από τρίτο πρόσωπο, εκπρόσωπο των ιδρυτών, αρκεί το πρόσωπό αυτό να είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένο.

  Επιπλέον, στον ν. 4441/2016 θεσμοθετείται η ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) με την οποία η σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Ούτε στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτικό τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας να την κάνει ένας εκ των ιδρυτών των εταιριών. Τρίτο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο, μπορεί να προετοιμάσει εξ ολοκλήρου τη σύσταση εταιρείας χωρίς παρέμβαση καμίας δημόσιας υπηρεσίας με μόνη προϋπόθεση την έγκριση των ενεργειών του (επίσης ηλεκτρονικό) από τους ιδρυτές εταίρους. 

  Οι αιτιάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών σχετικά με την «αποτυχία» του θεσμού των Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους κατά τη γνώμη μας δεν ευσταθούν.

  Οι Υπηρεσίες μίας στάσης λειτουργούν από τις 4.4.2011, και συγκεκριμένα όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο ν.3853/2010 και η Κ.Υ.Α. Κ-802/2010.

  Μέχρι σήμερα έχουν επιτύχει τα εξής:

  -Απλοποιήθηκε και έγινε πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος μα τη διασφάλιση της νομιμότητας στη λειτουργία της ιδρυόμενης επιχειρηματικής οντότητας.

  – Απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες σύστασης εμπορικών εταιριών με μείωση του σχετικού κόστους κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 70%, του χρόνου σύστασης κατά 80% και του βηματισμού των σχετικών διαδικασιών κατά 90%.

  – Βελτιώθηκαν οι όροι ανταγωνιστικότητας της χώρας. χάρη στη σημαντική βελτίωση της κατάταξης της θέσης της χώρας, στον πολύ-παραγοντικό δείκτη μέτρησης της ανταγωνιστικότητας, «doing business» της Παγκόσμιας Τράπεζας. στον οποίο η νέα διαδικασία σύστασης ανέβασε τη χώρα στην παγκόσμια κατάταξη αννταγωνιστικότητας από τη θέση 109 στην θέση 37.

  Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι πριν την κατάθεσή του στη Βουλή, το νομοσχέδιο για τις Υ.Μ.Σ. τέθηκε, σε δημόσια διαβούλευση από 21-9-16 έως 5-10-2016 χωρίς να διατυπωθούν παρατηρήσεις από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών.

  Το έγγραφο της ομοσπονδίας προς τους Βουλευτές: 

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΩΝ
  ΓΑΜΒΕΤΤΑ 4 – ΑΘΗΝΑ-10678 -ΤΗΛ. 2103810122 / 6934460146
  Α.Φ.Μ. 999184257 Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών
  E-mail: pooeeelladasfegmail.com
  Web site : //www.pooeee.gr
  Προς : Τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου
  Θέμα : Καθορισμός νέων κατηγοριών λειτουργίας της υπηρεσίας μιας στάσης (ΥΜΣ)
  Κυρίες και Κύριοι βουλευτές,

  Στη συλλογή των υπογραφών από τα συναρμόδια Υπουργεία, βρίσκεται η διαδικασία της έκδοσης Κ.Υ.Α. με την οποία υποτίθεται ότι θα απλοποιηθεί ο τρόπος έναρξης λειτουργίας των εταιριών και των επιχειρήσεων. Με το μέτρο αυτό όμως στην πραγματικότητα επιτυγχάνεται μεν η μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Δ.Ο.Υ., αλλά δε μειώνεται η γραφειοκρατία και το κόστος του επιχειρηματικού κόσμου. Ουσιαστικά, η ταλαιπωρία και οι «ουρές» μεταφέρονται απλώς από τις Δ.Ο.Υ. στο Γ.Ε.ΜΗ. και στα γραφεία των συμβολαιογράφων.

  Οι συνάδελφοι λογιστές είναι οι συνεργάτες των επιχειρηματιών που επιμελούνται την όλη διαδικασία για την επιλογή της εταιρικής μορφής και τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη σύσταση της. Είμαστε ο μοναδικός επαγγελματικός κλάδος, ο οποίος γνωρίζοντας όλες τις προϋποθέσεις και ενέργειες σύστασης εταιριών, θα μπορούσε πραγματικά να μειώσει την γραφειοκρατία και το κόστος, ολοκληρώνοντας την όλη διαδικασία από τα γραφεία μας.

  Σήμερα, που η οικονομία έχει τόσο μεγάλη ανάγκη αποτελεσματικών και όχι τυπικών μεταρρυθμίσεων, ο πλέον κατάλληλος κλάδος των λογιστών, δεν πρέπει να παραμερίζεται και να υποτιμάται. Σας επισυνάπτουμε τη σχετική επιστολή που έχει σταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών και σας ζητούμε να λάβετε θέση στο φλέγον αυτό θέμα.

  Ο Πρόεδρος
  Κωστόπουλος Βασίλειος

  Με εκτίμηση,
  Ο Γ. Γραμματέας
  Γκιόκας Νικόλαος

  Το έγγραφο της ομοσπονδίας προς τον Υπουργό Οικονομικών : 

  Προς : Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
  Κοινοποίηση προς: Την Υφυπουργό Υπ.Οικ. κα. Αικατερίνη Παπανάτσιου
  Τον Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. κ. Γεώργιο Πιτσιλή
  Τον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε. κ. Κωνσταντίνο Κάλλια
  θέμα : Καθορισμός νέων κατηγοριών λειτουργίας της υπηρεσίας μιας στάσης (ΥΜΣ)

  Κύριε Υπουργέ,
  Στη συλλογή υπογραφών από τα συναρμόδια υπουργεία βρίσκεται η διαδικασία της έκδοσης Κ.Υ.Α. με την οποία καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των κατηγοριών ΥΜΣ καθώς και οι προϋποθέσεις των εταιρικών μορφών. Είναι τουλάχιστον άδικο προς του συναδέλφους λογιστές να είναι απόντες από την όλη διαδικασία ενώ ταυτόχρονα δίνεται αυτή η δυνατότητα προνομιακά σε άλλη κατηγορία επαγγελματιών. Το μέτρο οδηγεί μεν στη μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Δ.Ο.Υ. όμως δε μειώνει την ταλαιπωρία και το κόστος του επιχειρηματικού κόσμου. Η αγορά έχει ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα μείωσης της γραφειοκρατίας αλλά και του κόστους. Οι συνάδελφοι λογιστές είναι συνεργάτες των επιχειρηματιών που επιμελούνται την όλη διαδικασία για την επιλογή της εταιρικής μορφής και τη σύσταση της. Η αποφυγή της ταλαιπωρίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ο πλέον κατάλληλος κλάδος, δηλαδή των λογιστούν, έχει τη δυνατότητα να συστήνει εταιρείες και κάθε είδους επιχείρηση από τα γραφεία τους.

  Κύριε Υπουργέ,
  Είναι προσβολή προς τον κλάδο μας ενώ μας αποκαλείτε «συνεργάτες» και ζητάτε τη στήριξη μας στο έργο σας, ταυτόχρονα να μας αγνοείτε στην έκδοση της ως άνω Κ.Υ.Α. Ζητάμε να τροποποιηθεί άμεσα το κείμενο της, ώστε στην τελική διατύπωση του, να δίνεται η παραπάνω δυνατότητα και στους συναδέλφους λογιστές.

  Με εκτίμηση
  Ο Πρόεδρος
  Κωστόπουλος Βασίλειος
  Ο Γ. Γραμματέας
  Γκιόκας Νικόλαος

  Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40113

  CATEGORY : Νέα
  January 9, 2018

  Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στους νέους συνεχίζει να έχει η χώρα σύμφωνα με την Eurostat

  Η ανεργία στη ευρωζώνη στο 8,7%. Στην ΕΕ των 28 στο 7,3%

  Το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 8,7% το Νοέμβριο του 2017, από 8,8% τον Οκτώβριο του 2017 και από 9,8% το Νοέμβριο του 2016. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Ιανουάριο του 2009. Η ανεργία στην ΕΕ28 το Νοέμβριο του 2017 ήταν 7,3%, από 7,4% τον Οκτώβριο του 2017 και από 8,3% το Νοέμβριο του 2016. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που διαπιστώθηκε στην ΕΕ28 από τον Οκτώβριο του 2008.


  http://ec.europa.eu

  Η Eurostat εκτιμά ότι 18.116 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων 14.263 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι το Νοέμβριο του 2017. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2017, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 155.000 στην ΕΕ28 και κατά 107.000 ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2016, η ανεργία μειώθηκε κατά 2.133 εκατ. στην ΕΕ28 και κατά 1.561 εκατ. στη ζώνη του ευρώ.

  Κράτη – μέλη

  Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Νοέμβριο του 2017 καταγράφηκαν στη Δημοκρατία της Τσεχίας (2,5%), στη Μάλτα και στη Γερμανία (και τα 3,6%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (20,5% το Σεπτέμβριο του 2017) και στην Ισπανία (16,7%).

  Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη για τα οποία τα δεδομένα είναι συγκρίσιμα με την πάροδο του χρόνου. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 23,2% σε 20,5% μεταξύ Σεπτεμβρίου 2016 και Σεπτεμβρίου 2017), Πορτογαλία (από 10,5% σε 8,2%), Κροατία (από 12,5% σε 10,4%) και Κύπρος (από 13,1% ).

  Το Νοέμβριο του 2017, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 4,1%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2017 και από 4,6% το Νοέμβριο του 2016.

  Ανεργία των νέων

  Τον Νοέμβριο του 2017, 3.698 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2.624 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2016, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 429.000 στην ΕΕ28 και κατά 286.000 στη ζώνη του ευρώ. Το Νοέμβριο του 2017, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 16,2% στην ΕΕ28 και 18,2% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 18,2% και 20,5% αντίστοιχα το Νοέμβριο του 2016. Το Νοέμβριο του 2017, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (5,0% ) και στη Γερμανία (6,6%), ενώ το υψηλότερο ήταν στην Ελλάδα (39,5% το Σεπτέμβριο του 2017), στην Ισπανία (37,9%) και στην Ιταλία (32,7%).

  Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/38916

  CATEGORY : Νέα
  December 21, 2017

  Τα πάντα για τις αποδείξεις που «χτίζουν το αφορολόγητο»

  I. Πραγματοποίηση δαπανών για τη διατήρηση της μείωσης του φόρου (“αφορολόγητο”). Εφαρμογή της μείωσης

  Η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν.4172/2013 υπολογίζεται στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις του άρθρου 12, καθώς και στην προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 φορολογείται με την κλίμακα του άρθρου 15 του ν.4172/2013 που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής.

  Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. οι οποίες, να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και που έχει πραγματοποιήσει για τον ίδιο ή τον άλλο σύζυγό του ή το άλλο μέλος του συμφώνου συμβίωσης καθώς και για τα εξαρτώμενα μέλη αυτού όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 του ν.4172/2013.

  Οι μειώσεις του φόρου του άρθρου 16 του ν.4172/2013 εφαρμόζονται και για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 65 του ν.4389/2016), εφόσον δηλαδή τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

  Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή/και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή/και από ατομική αγροτική επιχείρηση.

  Όταν αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 υπολογίζεται μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτός χαρακτηρίζεται ως κατ’ επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και του ποσοστού συμμετοχής του εισοδήματός του από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σε σχέση με το συνολικό εισόδημα (σχετική η ΠΟΛ.1107/2016 εγκύκλιος).

  II. Ποσοστά ελάχιστης δαπάνης που απαιτούνται

  Το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

  Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)
  1,00-10.000,00 10%
  10.000,01-30.000,00 15%
  30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ

  Η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται προοδευτικά, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να υπολογίζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος.

  III. Προσαύξηση φόρου για μη κάλυψη απαιτούμενου ποσού δαπανών

  Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό βάσει των παραπάνω ποσοστών, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

  IV. Δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη

  ■ Με την ΠΟΛ.1005/2017 καθορίστηκαν οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο τρέχον φορολογικό έτος (2017) και ειδικά σε ό,τι αφορά τις δαπάνες που εξοφλούνται με πιστωτικές κάρτες, δεν εξετάζεται ο τρόπος εξόφλησης αυτών (εφάπαξ ή σε δόσεις).

  ■ Με την ΠΟΛ.1100/2017 προστέθηκε η “Ομάδα 6 (Υγεία)”.

  Ειδικότερα:

  Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

  Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά)
  Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός)
  Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση)
  Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων
  Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες)
  Ομάδα 6 (Υγεία)
  Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων
  Ομάδα 8 (Επικοινωνίες)
  Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών
  Ομάδα 10 (Εκπαίδευση)
  Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια)
  Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες)

  Εξαιρούνται τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων και γενικά οι δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω δείκτες. Τέτοιες είναι ενδεικτικά οι δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.). Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνεται η ομάδα 6 (Υγεία) καθώς οι σχετικές δαπάνες εμπίπτουν σε άλλη διάταξη.

  Σημειώνεται ότι ειδικά για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ που είναι σε όνομα διαφορετικό από αυτόν που καταβάλλει, γίνονται δεκτές, εφόσον ο καταβάλλων την δαπάνη είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.

  Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι εν λόγω δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψη μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

  Δείτε επίσης σχετικά “Οι αποδείξεις ανά κωδικό για το αφορολόγητο – εξαιρέσεις – αναλυτικοί πίνακες – τι ισχύει για τον/την σύζυγο”

  V. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά ΌΧΙ και της συλλογής

  Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά υποχρεούνται να συλλέξουν αποδείξεις ίσης αξίας οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:

  α. Φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω (διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι μέχρι το τέλος του 2017 έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1947)
  β. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω
  γ. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση
  δ. Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
  ε. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή (εκτός αυτών που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο VΙ που απαλλάσσονται και από τη συλλογή)
  στ. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
  ζ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
  η. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
  θ. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους, σύμφωνα με την περ.δ’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
  ι. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
  ια. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
  ιβ. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

  Για τους παραπάνω φορολογούμενους που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών τους, αλλά απαιτείται να προσκομίσουν -συλλέξουν- αποδείξεις ίσης αξίας, αυτές, φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014) και εφόσον οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να τις εξοφλούν και με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής..

  VI. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά ΚΑΙ της συλλογής

  Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά και της συλλογής αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών:

  α. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών
  β. Οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή
  γ. Οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  δ. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα
  ε. Οι φυλακισμένοι
  VII. Εξόφληση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

  Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου, ο φορολογούμενος που υποχρεούται να έχει πραγματοποιήσει δαπάνες για τις οποίες απαιτείται να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, αυτές, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με έναν από τους παρακάτω ενδεικτικά τρόπους:

  α. Με κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid card))
  β. Μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών όπως π.χ.:
  β1. Με μεταφορά πίστωσης
  β2. Με εντολές άμεσης χρέωσης
  β3. Με πάγιες εντολές
  β4. Με τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές
  β5. Μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking)
  β6. Μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet)
   β7. Με πληρωμή σε γκισέ
   β8. Με πληρωμή σε μηχανήματα τύπου «easy-pay»

  Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.

  Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται η συλλογή αποδείξεων, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά:

  α. Κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement)
  β. Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού
  γ. Αναλυτική εικόνα καρτών
  δ. Αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης,
  ε. Αντίγραφο τερματικού μηχανήματος (POS)

  Επισημαίνεται επίσης ότι τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απόδειξη της δαπάνης για απόκτηση αγαθών και λήψης υπηρεσιών φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.

  VIII. Δαπάνες συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης

  Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό κατά την εκκαθάριση θα μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών του.

  Όταν ένας εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης πραγματοποιεί δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών αλλά δεν δικαιούται την προβλεπόμενη μείωση φόρου του άρθρου 16 του ν.4172/2013, το ποσό των δαπανών κατά την εκκαθάριση, θα μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών του.

  IX. Σχετικές διατάξεις

  Άρθρο 16 του ν.4172/2013

  ΠΟΛ. 1005/2017

  ΠΟΛ. 1062/2017

  ΠΟΛ. 1107/2016

  ΠΟΛ. 1100/2017

  Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34586

  CATEGORY : Νέα
  December 21, 2017

  Εντός των ημερών η απόφαση των 120 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές

  Σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β. Κεγκέρογλου για τις 120 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές ασφαλιστικών εισφορών, απάντησε πριν από λίγο στη Βουλή ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Α. Πετρόπουλος.

  Ο κος Υφυπουργός ανέφερε ότι σε λίγες ημέρες θα εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου αυτού.

  Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017:

  21. Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 και την παράγραφο 5 του άρθρου 2 ή επειδή αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το ν. 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθμισης οφειλών ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του παρόντος. Με τις υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 14 και 20 μπορεί να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.“.

  Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/38476

  CATEGORY : Νέα
  November 24, 2017

  Χάνουν το κοινωνικό μέρισμα χιλιάδες πολίτες λόγω της αυθαιρεσίας του Ι.Κ.Α.

  Η αυθαίρετη αντιμετώπιση σε διάφορα ζητήματα από πολλές δημόσιες υπηρεσίες και η ερμηνεία των κείμενων νομικών διατάξεων κατά το δοκούν από υπηρεσιακούς παράγοντες, αποτελούσε διαχρονικά ένα μείζον πρόβλημα που ταλάνιζε (και εξακολουθεί να ταλανίζει) την ελληνική κοινωνία. Ο κατάλογος τέτοιων φαινομένων αυθαιρεσίας είναι μακρύς ενώ η ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες τεράστια.
  Ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι πολίτες τούτης της χώρας με το Ι.Κ.Α. είναι ο  «τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης των εργαζομένων που απασχολούνται με ημερήσιο ωράριο ίσο ή μεγαλύτερο του 1/2 του νομίμου ωραρίου πλήρους απασχόληση και αμείβονται με μισθό ίσο ή μεγαλύτερο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης».
  Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυθαιρετεί αφού, σε όσους απασχολούνται ανελλιπώς με σύστημα πενθήμερης εργασίας με ημερήσιο ωράριο μεγαλύτερο ή ίσο του του νόμιμου ωραρίου πλήρους απασχόλησης (δηλαδή μεγαλύτερο ή ίσο των 4 ωρών) και, αμείβονται με ημερήσια αμοιβή μεγαλύτερη του Τεκμαρτού Ημερομισθίου (Τ.Η) της 1ης Ασφαλιστικής ή με μηνιαία αμοιβή μεγαλύτερη του 25πλασίου του Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης, αναγνωρίζει όχι 25 ημερομίσθια, αλλά 21,22 ή 23 ημέρες ασφάλισης, δηλαδή όσες ακριβώς ημέρες απασχολούνται. Αυτός ο λανθασμένος και νομικά αβάσιμος τρόπος υπολογισμού, προκαλεί ποικίλες δυσμενείς επιπτώσεις στους ασφαλισμένους, όπως στέρηση 3-4 ημερομισθίων μηνιαίως και 36 – 48 ετησίως, μη συμπλήρωση έτσι των χρονικών προϋποθέσεων για την θεμελίωση ασφαλιστικών δικαιωμάτων, άνιση μεταχείριση μεταξύ των ασφαλισμένων κ.λπ.
  Από το 2011 ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια από τη Διαδικτυακή Ομάδα Παρέμβασης Λογιστών Φοροτεχνικών η οποία μέσω επιστολών προς το Συνήγορο του Πολίτη ανέδειξε και επανέφερε στο προσκήνιο το εν λόγω θέμα ζητώντας την επίλυσή του. Ο Συνήγορος του Πολίτη με τη σειρά του απέστειλε επιστολές του προς τη Διοίκηση του Ι.Κ.Α ζητώντας τη διευθέτηση του εν λόγω προβλήματος, όμως το Ι.Κ.Α. συνέχισε την ανεκδιήγητη στάση του αγνοώντας επιδεικτικά και τη σχετική νομολογία (σ.σ. βλ. Σ.τ.Ε. 2331/2003, Δ.ΕΦ. Αθηνών 2247/2009, Δ.Π. Χαλκίδας 223/2012). Το πιο πρόσφατο του πόρισμα του Συνηγόρου μπορείτε να το δείτε εδώ.
  Αυτό το πρόβλημα υφίσταται και δεν έχει επιλυθεί ακόμη και σήμερα θα δούμε και μία επιπλέον διάστασή του, αφού χιλιάδες πολίτες θα χάσουν το κοινωνικό μέρισμα λόγω του γεγονότος που μνημονεύσαμε ανωτέρω. Πιο συγκεκριμένα, στα κριτήρια που θεσπίστηκαν για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος υπάρχει και το ακόλουθο: «Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μια φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και 31/10/2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ.». Συνεπώς, όσοι πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια και α) απασχολήθηκαν για έναν μόνο μήνα μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2017 με ημερήσιο ωράριο ίσο ή μεγαλύτερο του 1/2 του νομίμου ωραρίου πλήρους απασχόληση και β) αμείβονταν με μισθό ίσο ή μεγαλύτερο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης, θα χάσουν το κοινωνικό μέρισμα, διότι λόγω της στάσης της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. δεν θα έχουν ως χρόνο ασφάλισης τον ένα μήνα, αλλά τις 21,22 ή 23 ημέρες. 
  Είναι καιρός να πάψει αυτή η αυθαίρετη στάση από την πλευρά του Ι.Κ.Α. Πρέπει επιτέλους η Διοίκηση του Ιδρύματος να συμμορφωθεί και να ακολουθήσει αυτό που προβλέπει ο νόμος.
  Δεν είναι μόνο οι «αόρατοι» εργαζόμενοι, είναι και οι «ημι-αόρατοι». Είναι οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση που, ολόκληρη η κοινωνία γνωρίζει ότι, πολλές φορές ενώ εργάζονται κάθε μέρα, ολόκληρη την εβδομάδα, ασφαλίζονται από την εργοδοσία τους για «τετράωρο»! Αυτοί οι άνθρωποι που υφίστανται αυτό το καθεστώς αντιμετωπίζονται από το ΙΚΑ με τον χειρότερο τρόπο. Αυτοί που βρίσκονται στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα και θα έπρεπε να έχουν την υψηλότερη υποστήριξη, τελικά έχουν απέναντί τους το ΙΚΑ που τους «κλέβει» τα ένσημα.
  • Δεν είναι δυνατό κάποιος που εργάστηκε 4,5 ή 6 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα, να του αρνείται το Ι.Κ.Α. τα ένσημα ολόκληρου του μήνα —όπως η νομοθεσία προβλέπει— και να χάσει το κοινωνικό μέρισμα.
  • Δεν είναι δυνατό να αρνείται το Ι.Κ.Α. να εφαρμόσει τις δικαστικές αποφάσεις, αφού όποιος έχει υποστεί την «κλοπή» των ενσήμων από το ΙΚΑ έχει δικαιωθεί αργότερα από τη δικαιοσύνη (εφόσον βέβαια προσφύγει).
  • Δεν είναι δυνατό να αγνοεί τόσο επιδεκτικά το Ι.Κ.Α. τις επανειλημμένες επιστολές του Συνηγόρου του Πολίτη για την τακτική αυτή.
  • Δεν είναι δυνατό σήμερα οι υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αφήσουν αυτούς του εργαζόμενους εκτός του κοινωνικού μερίσματος επιτρέποντας στο βαθύ «κράτος» του ΙΚΑ να αλωνίζει παρανομώντας.
  Αναμένουμε την Κ.Υ.Α. ευελπιστώντας να γίνεται κάποια αναφορά και σε αυτές τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που μνημονεύσαμε. Σε διαφορετική περίπτωση η αρμόδια Υπουργός οφείλει να δώσει άμεσα μια λύση στο μείζον αυτό θέμα που αφενός μεν, δημιουργεί τεράστια πρόβλημα στους πολίτες, αφετέρου δε, θα  στερήσει από χιλιάδες πολίτες και το κοινωνικό μέρισμα σε μια τόσο δύσκολη περίοδο.  

  Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37953

  CATEGORY : Νέα
  November 16, 2017

  Κοινωνικό μέρισμα: Και το ύψος των καταθέσεων στα κριτήρια – Παραδείγματα

  Το μέρισμα που θα διανείμει η κυβέρνηση θα πιάσει ένα μεγάλο κομμάτι της μεσαίας τάξης, ανέφερε μιλώντας στη αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

  Ο Υπουργός Οικονομικών φαίνεται να έκανε δεκτή την πρόταση του βουλευτή του Ποταμιού Γιώργου Μαυρωτά έτσι ώστε να υπάρχει και το κριτήριο του ύψους των καταθέσεων στη διανομή του  κοινωνικού μερίσματος.Κατά την ομιλία του έδωσε ορισμένες διευκρινίσεις σε σχέση με το κοινωνικό μέρισμα και έδωσε και ορισμένα παραδείγματα:

  Για ένα άτομο:
  με εισόδημα από 0  έως 3.000 δίδεται ενίσχυση 450 ευρώ
  με εισόδημα από 3.001  έως 6.000 δίδεται ενίσχυση 350 ευρώ
  με εισόδημα από 6.001 έως 9.000 δίδεται ενίσχυση 250 ευρώ

  Για μια τετραμελή οικογένεια:
  με εισόδημα από 0  έως 6.000 δίδεται ενίσχυση 900 ευρώ
  με εισόδημα από 6.001 έως 12.000 δίδεται ενίσχυση 700 ευρώ
  με εισόδημα από 12.001 έως 18.000 δίδεται ενίσχυση 500 ευρώ

  Σχετικά με τη διαρροή εγγράφων για την φοροδιαφυγή τα Panama Papers, τα Paradise Papers ανέφερε σχετικά:

  «…θεωρείτε ότι τα 300 δις και το σύστημα που κτίστηκε εκεί από το 1980 που είναι η νόμιμη αποφυγή πραγματικά δεν έχει ζορίσει τα μεσαία στρώματα στα τελευταία 30 χρόνια;   Από που προέρχεται αυτή η ανισότητα;  Δεν είναι κάθε χρήμα  κάθε ευρώ, κάθε δολάριο, κάθε γιεν, για τριάντα-σαράντα χρόνια, η κεντροαριστερά που ασπάστηκε τον νεοφιλελευθερισμό, προτιμούσαν κάποιος τραπεζίτης, κάποιος χρηματιστής, κάποιος επιχειρηματίας να έχει το τρίτο κότερο στην Τζαμάικα, να έχει το δεύτερο σπίτι στη Νίκαια  παρά να έχει χτιστεί ένα νοσοκομείο, παρά να έχει υπάρχει ένα σχολείο. Αυτό ήταν το σύστημα που χτίσατε. Και ούτε βάζω την μπάλα στην εξέδρα. Βάζω τι είναι η πραγματικότητα τι είναι θεσμοί και ζητάω από τις προοδευτικές δυνάμεις να έχουν ιδέες και για την Ευρώπη  πως θα το να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα.»

  Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37794

  CATEGORY : Νέα
  Page 1 of 212